Monipuoliset ja laadukkaat palvelut

Vuokrausehdot

1. Matkailuauton käyttö

Auto on palautettava sopimuksessa mainittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana. Mikäli näin ei tapahdu eikä vuokrauksen jatkumisesta ole sovittu, syyllistyy vuokralle ottaja auton luvattomaan käyttöön.

 • vuokralle ottajan on itse ajettava autoa
 • muut ajajat on merkittävä vuokrasopimukseen
 • vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata autoa edelleen kolmannelle henkilölle
 • autoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralle antajan suostumusta
 • pysäköity auto on lukittava
 • vuokralle ottaja vastaa autosta ja siihen liittyvistä lisävarusteista niiden täydestä arvosta
 • vauriosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokralle ottaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen pituisista vuokrauksista sovellettavan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 10 vrk:lta.
 • liikennevahingossa vuokralle ottajan kokonaisvastuu rajoittuu tähän sopimukseen merkittyyn omavastuuosuuden ylärajaan. Autossa on kotimaassa voimassa täyskaskovakuutus.
 •  täyskaskovakuutuksen omavastuu kotimaassa on 600 euroa.
 •  mikäli autolle aiheutuneet vahingot johtuvat välillisesti tai välittömästi vuokralle ottajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai tämän sopimuksen rikkomisesta, on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan.

2. Vuokralle antajan vastuu

Mikäli auto on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevaurio) ja vuokralle ottaja ei pääse aloittamaan matkaa sovittuna vuokra-aikana, on vuokralle antaja velvollinen palauttamaan maksetut varausmaksut, mutta ei velvollinen korvaamaan muita peruutuksista aiheutuneita kuluja.

3. Maksu vuokrauksesta

Vuokralle ottaja sitoutuu suorittamaan vuokranmaksun sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Maksuehto 14 vuorokautta ennen matka alkua (vain pankkitilin kautta).

Vuokrasopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

4. Liikennevaurio

Liikennevaurion tai autovaurion sattuessa tulee vuokralle ottajan toimia seuraavasti:

 • toimittaa poliisitutkinta
 •  merkitä muistiin mahdolliset silminnäkijät
 •  toimittaa auto talteen vauriopaikalta ja estää lisävahinkojen syntyminen
 •  täyttää vahinkoilmoitus
 •  ottaa yhteys vakuutusyhtiöön

5. Auton käyttökustannukset

Auto luovutetaan ja palautetaan tankattuna, siivottuna, jätevesisäiliö ja WC-tyhjennettynä. Mikäli auto palautetaan siivoamattomana veloitetaan siivousmaksu vähintään 60 euroa.

Vuokralle ottaja maksaa auton käyttämisestä aiheutuneet pysäköintivirhemaksut ja vastaavat. Auton tahallisesta sotkemisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan aiheutuneiden siivouskustannusten mukaan.

Vuokralle antajalla on oikeus määrätä korjaamo, jossa rikkoutunut tai vaurioitunut auto korjataan.

Tupakointi ja lemmikkieläinten sisälle tuonti matkailuautoon on ehdottomasti kielletty!

Kiinnostuitko palveluistamme?

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen Rakennus ja LVI-asennus Mauri Lehtimäki
Pannujärvenkuja 8
14820 TUULOS

Y-tunnus: 1144395-8
Puh: 0400 712 599

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kanta-Hämeen Rakennus ja LVI-asennus Mauri Lehtimäki:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.