Monipuoliset ja laadukkaat palvelut

Vuokrausehdot

1. Matkailuauton käyttö

Auto on palautettava sopimuksessa mainittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana. Mikäli näin ei tapahdu eikä vuokrauksen jatkumisesta ole sovittu, syyllistyy vuokralle ottaja auton luvattomaan käyttöön.

 • vuokralle ottajan on itse ajettava autoa
 • muut ajajat on merkittävä vuokrasopimukseen
 • vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata autoa edelleen kolmannelle henkilölle
 • autoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralle antajan suostumusta
 • pysäköity auto on lukittava
 • vuokralle ottaja vastaa autosta ja siihen liittyvistä lisävarusteista niiden täydestä arvosta
 • vauriosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokralle ottaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen pituisista vuokrauksista sovellettavan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 10 vrk:lta.
 • liikennevahingossa vuokralle ottajan kokonaisvastuu rajoittuu tähän sopimukseen merkittyyn omavastuuosuuden ylärajaan. Autossa on kotimaassa voimassa täyskaskovakuutus.
 •  täyskaskovakuutuksen omavastuu kotimaassa on 600 euroa.
 •  mikäli autolle aiheutuneet vahingot johtuvat välillisesti tai välittömästi vuokralle ottajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai tämän sopimuksen rikkomisesta, on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan.

2. Vuokralle antajan vastuu

Mikäli auto on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevaurio) ja vuokralle ottaja ei pääse aloittamaan matkaa sovittuna vuokra-aikana, on vuokralle antaja velvollinen palauttamaan maksetut varausmaksut, mutta ei velvollinen korvaamaan muita peruutuksista aiheutuneita kuluja.

3. Maksu vuokrauksesta

Vuokralle ottaja sitoutuu suorittamaan vuokranmaksun sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Maksuehto 14 vuorokautta ennen matka alkua (vain pankkitilin kautta).

Vuokrasopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

4. Liikennevaurio

Liikennevaurion tai autovaurion sattuessa tulee vuokralle ottajan toimia seuraavasti:

 • toimittaa poliisitutkinta
 •  merkitä muistiin mahdolliset silminnäkijät
 •  toimittaa auto talteen vauriopaikalta ja estää lisävahinkojen syntyminen
 •  täyttää vahinkoilmoitus
 •  ottaa yhteys vakuutusyhtiöön

5. Auton käyttökustannukset

Auto luovutetaan ja palautetaan tankattuna, siivottuna, jätevesisäiliö ja WC-tyhjennettynä. Mikäli auto palautetaan siivoamattomana veloitetaan siivousmaksu vähintään 60 euroa.

Vuokralle ottaja maksaa auton käyttämisestä aiheutuneet pysäköintivirhemaksut ja vastaavat. Auton tahallisesta sotkemisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan aiheutuneiden siivouskustannusten mukaan.

Vuokralle antajalla on oikeus määrätä korjaamo, jossa rikkoutunut tai vaurioitunut auto korjataan.

Tupakointi ja lemmikkieläinten sisälle tuonti matkailuautoon on ehdottomasti kielletty!

Kiinnostuitko palveluistamme?